Byn där denna gosse föddes

Byn där denna gosse föddes
var väl nog ganska döder,
men järnvägen fanns
och skenornas glans
blänkte i norr och i söder.

Tågen bolmade tjöt och gnällde
rullade in på stationen,
det var som en fläkt
av buller och jäkt,
civilisationen.

Vägen till Nykarleby
var nio kilometer,
i parkerna där
att dyrka man lär
skalder och poeter.

Där i brantens celebra skola
mången gosse stretat
”för barnavård
och trenne ackord"
tänkte man sen förtretat.

Bördan tröttnar men icke bärar'n
lärde mej läseboken,
men lärdom och vett
förglömde man lätt
bortom Brostugukroken.

Betyget vårda' jag ömt i mappen
sen tog jag en titt uti bladet
och gjorde mitt val
i vånda och kval,
nu har jag det sen som jag har det.

Så hamnade jag i denna trakt
en by i Korpo skären,
så hitta' jag dej
och gifta' jag mej,
här har du visan, lär den!Sven Lind (1975) Sånger från skärgård och land II.
Lars Pensar tillhandahöll.Läs mer:
Tonsättning av Sven Lind.
Kovjoki station i kapitlet i Fakta.
(Inf. 2008-05-29, rev. 2008-05-29 .)