Tema Grisselön


    Till Jakob Wiks minne

När under vårtiden solen sig höjer
när  med sin nedgång på kvällen den dröjer
när vårdagsböljor till stranden finna vägen
då blir det liv uti fiskarelägen.

Norden den ljusa den vackra den klara
lockar från södern flyttfåglarnas skara
att hos oss reda sitt torftiga näste,
lögat av solen från himmelens fäste

Grisselö bliver av dem ej förgäten.
Sommaren igenom är där fåglaläten,
än ifrån klipporna än ifrån stranden.
Där flyger skraken och måsen och anden.

Isen har smultit i vikar och fjärdar.
Fiskare komma med ryssjor och mjärdar.
Ned uti djupen sänks näten och noten.
Båtarna ilar med hårdspända skoten

Fiskaren Jakob kom först utav alla
när fria vågorna började svalla.
Vänsäll och god allas kärlek han väckte.
Böcklade strömmingen vänner han räckte.

Han var i farten så nätter som dagar
intet om nattsömn det stod i hans lagar.
Han kände havsdjupet, farled och grynnor.
Fångsten blev samlad i fjärdingar, tunnor.

Norden dock haver sin iskalla vinter.
Då blir det tyst uppå kobbar och klinter.
Fågelflax hörs ej från klippor och stränder,
fåglarna flyttar till varmare länder.

Jakob till vintern han flyttade även.
Han över okända böljor vänt stäven.
Han till sitt Grisselö mera ej vänder.
Himmelens Gud tagit honom om händer.


Viktor Åström  (Karl Åke Åströms farfar som skrev dikten vid Jakobs frånfälle.)
Österbottniska Posten  den 1 november 1946.




Böcklingrökning. Från vänster ev. Greta Sundqvist g. Löving, Irene Åström med Karl Åke Åström, Anita Åström, Judit Kronqvist, se nedan, och längst till höger den legendariske fiskaren Jakob Wik. Förstoring.

Leif Sjöholm (som även bistod vid identifiering av ovanstående):

Kvinnan till höger är mycket lik Göta Segervall, född 17.9.1910. Om det är hon skulle hon ha varit nästan 23 år då bilden togs, vilket kan stämma. Hennes äldsta son, Bror, är född 5.6.1932 och om det är han som sitter i famnen skulle ha ha varit ett år vilket också kan stämma.



Grisselön från berget. Förstoring.



Grisselön från sjön. Förstoring.


Karl Åke Åström tillhandahöll.


Läs mer:
Socklot.
Mer poesi.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-02-10, rev. 2022-01-23 .)