Hymn till Nykarleby

 

---- Älven brusar i nätter och dagar,
sjunger sin dova, mäktiga sång,
Årstider växla, sekler och släkten.
Livet förlöper. Allt har sin gång.

Småstaden sover, men sägner förtälja
skiftande öden från svunnen tid.
Söner och döttrar av nutid lyssna,
eldas i sinnen och håg därvid.

Här föddes skalden och barnavännen.
Här växte drömmarnas tanke fri.
Vårljusa nätter och sommarfägring.
Skapade sånger med värme i.

Älven brusar i nätter och dagar,
sjunger sin dova, mäktiga sång.
Årstider växla, sekler och släkten.
Livet förlöper. Allt har sin gång.


T. Torstensson, tonsatt av Nils Nordström, i anledning av seminariekonventets 50-års festligheter, lördagen den 18 maj 1935 uruppförd i seminariets festsal.

Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Dikten får mig att tänka på Nykarleby av Knape
Mer poesi.
(Inf. 2011-04-17, rev. 2022-04-03 .)