FINLÄNDSKA

JÄGARBATALJONENS

MARSCH


Vårt hugg är hårt och vårt hat är kallt,
Vår hämnd är hädangågna släktens.
Ett värjhugg är lyckan, ett vågspel allt
Och segern är morgonväktens. —
Var redo — när ropet kring bygderna går,
Vårt krigsrop av skalderna siat —
Att fylkas och strida tills segern är vår
Och Finland stort och befriat.


När hoppet ur folkets bröst försvann,
Vi jägare följde vår stjärna.
I natt och tvivel hon helig brann
Och bjöd oss vår kungstanke värna.
Vi hämnas och strida för tider som gry,
Stolt prövande krigets lycka.
Vi dikta en saga, som djärv och ny
Skall hävdernas böcker smycka.


Vår fladdrande fana är hjärtblodsröd,
Som solen dess lejon glänser.
Vi höja dig, Finland, ur natt och död
Med trygga och vidgade gränser.
När rymderna flamma och elden slår
Din bödel besegrad till jorden
Då bräcker din dag och fri du står
På din post i den fria norden.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Detta i anledning av det veckolånga firandet som nu vidtar i Vasa i anledning av Kungliga preussiska jägarbataljonen 27:s landstigning den 26 februari för 90 år sen.
     Med ss Arcturus följde även nykarlebydeltagare, bl.a. Kurt Björklund, Frans Rank från Högbacka och stadens blivande poliskommissarie Sigurd Wenelius för att nu nämna några.
S/S ”Arcturus" Finland Line. Weekly Services Hull-Copenhagen-Finland. Postkort.


Läs mer:
Jägare-marschen i Uppslagsverket Finland.
Fakta om Arcturus på Sydaby.
(Inf. 2008-02-24, rev. 2022-01-05 .)