"Väntan på järnväg"

I staden kämpade man för att få en järnväg till orten, och otåligheten var stor över de små framsteg i frågan som stadsdirekrör Mouritzen kunde påvisa. Vid nämnda programafton sjöng kören en nidvisa, författad av Stig Ingo.

Här återges ett par verser:

Vi väntar här i staden medan åren de skrida,
medan Mouritzen vandrar och skatterna gå.
Vi väntar på en järnväg från världen den vida.
vi väntar att tågen en gång skola gå.

Glatt ville vi åka på glänsande spåren
genom skogen dit bort där vårt Kovjoki låg,
och höja ett jublande rop uti snåren:
Välkommen till Nykaabi stan — kära tåg!


Stig Ingo (1948). Ur Nykarleby manskör r.f. 1934—1984 av Lars Edman.
(Inf. 2005-06-23.)