Majniemi.

(Topelii sommarhem.)

Sagans hulda änglaboning, diktens ljusomhöljda gård,
fast av tidens vemod härjad, står du lik en minnesvård.
Ålderstigna rönnar, alar viska milt »Det var en gång
Sagokungen bodde här och skrev sin saga, sjöng sin sång».

Lyssnande till vindens susning och till vågens veka röst,
återgav han, vad han kände i sitt eget djupa bröst.
Kär var honom här naturen, kärt var detta sommarbo.
Långt från larm och strid och oro fann han här sitt hjärtas ro.

Mången gång hans blick har spanat bort mot dunkla skogars rand,
När han styrt sin lilla farkost hoppfullt ut från lummig strand.
Kanske såg han Finlands framtid morgonny i klarnad syn.
Skimra likt en purprad strimma fjärran långt vid österns bryn.

Men nu klagar sorgens bölja. Borta är naturens vän.
Tom är sagans hulda boning. Dock hans ande lever än.
Här är ännu sol och trevnad, samma frid som förr här rått,
Men ett nyfött släkte vandrar stigen, där den gamle gått.


S. Segerstam.


Österbottniska Posten den 12 september 1924.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Majniemi i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-06-08.)