Nyykaarbi maahrnan

Mel. Hurran gubbar.

Undan gubbar, tå ranttin faar!
Granni reimtyy å svartan kaar,
tvättbräässidor å lurvut skinn,
ryddjin kråoko å vambin stinn.
Bleika ”burkar”,
folk å skurkar,
granna flickor bovarm och käär,
stånd å vinglor,
ståora kringlor.
No ä Nyykaarbi maahrnan jäär.

Undan gubbar tå handlin gaar!
— Kööp bort stövlan, i starki paar!
Halpa hinta, — nå hundra mark!
Jäär ä båttnan bo tjock å stark.
— Saxar, nålar,
fina tvålar,
sju mark dussin! nå tolv för sex!
— Sööp en rinkla —
— Vreista vinkla!
— Här ä finaste sortens kex.

Hästan ränder, å gubban köör,
byytä ranttar bo smär å stöör.
Gambä märran vaar ung po nyytt.
Åldras kvickt, fast an jysst ha byytt.
Ge no lillan
slant imillan,
intt he passa no pyyta jämt.
— Itt i ööre!
— Skyll på fööre!
märrin diin ä jåo halt bestämt!

Tjäälekshöne ä fullt å folk,
mest ti ung, som ska åsta polk.
Sombli flicko gaa runtåkring,
mei fy poikan än aade ting.
Om di rååkas,
ska ä brååkas,
tärt di fåå vassin guttastrut.
Båda kvälldan,
undi fälldan
pussa di temdi siin ti slut.Kasper.


På kopian fanns även:

Tidskriften Folket i Bild säljes i staden på Bokhandeln och hos frk Lärka å raksalongen, hos handl. Emil Fors i Kovjoki och på andelshandeln i Kovjoki.


Österbottniska Posten nr 9/1938.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Originalet.
Marknaderna av Erik Birck.
Neo-Carolina, olika benämningar på Nykarleby.
Fler artiklar ur Ö P.
(Inf. 2004-06-19.)