Hej!

Jag hittade något nytt om ”tvenne Karlebyar” i Johannes Messenius litterära produktion, nämligen i hans Finlands Rimkrönika (ursprungligen Finlandz Rhimkrönika), skriven i fängelse i Kajaneborg slott mot slutet av 1620-talet, alltså endast några år efter Nykarleby grundats! Verket består av 111 sidor och i slutet på sidan 107 och i början av sidan 108 står det så här, med årtalet ”1620” i den vänstra marginalen, d.v.s. vänster av raden/versen som börjar med ordet ”Blifua”: 


Östrebotn här till hade twå
Städer, än Så många till få
Jnbyggiarna; the fyra ty
Blifua, ny och gamble, Carlby,
Stadz frijheter gaf them både
Gustaf konungh medh gudz nåde;


Det är äkta lärd fornsvenska som det brukade skrivas för 400 år sen! Om du har svårigheter att förstå den, så får du här den i översättning på (ny)finska som kom ut i 2004:

Pohjanmaalla oli tähän mennessä kaksi
kaupunkia, asukkaat saavat yhtä monta lisäksi,
Uuden Kaarlepyyn ja Kokkolan, sitten niitä on neljä.
Kustaa, kuningas Jumalan armosta,
antoi näille molemmille kaupunginvapaudet.

 

Timo Sironen tillhandahöll.


Läs mer:
De två första städerna i Österbotten var Uleåborg (1605) och Vasa (1606).
Fler stadsbeskrivningar.
Mikael Wexionius-Gyldenstolpe nämnde Messenius i Epitome ...
Neo-Carolina — olika benämningar på Nykarleby genom tiderna.
(Inf. 2012-04-05, rev. 2012-04-05 .)