"Nu blir det mörkt uti Betlehem"

Till J.T. red. Nykarleby


Nu blir det mörkt uti Betlehem
och älven sinar och sinar
ty Haraldsgubben anamma dem
som skadeglatt demmar och flinar

Ja nu blir det mörkt uti Betlehem
Och där sjunges klagovisor
Av stadens fäder och högst ibland dem
Spolander och Axel Kisor


Denna dikt ingick i tidningen Samarbetet avd. Veckans bilder. Ägaren till denna fors hade fått tillstånd att höja dammen och bilderna visade hur arbetslaget utförde arbetet. Stadsledningen ansåg att höjningen av dammen vid Haraldsforsen inverkade negativt på kraftverket.


Håkan Ahlnäs tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Man blev sannspådd.
(Inf. 2005-03-13, rev. 2018-02-14 .)