Från Pedersöre kyrktorn


Höjdpunkten för brandkårsrörelsen i Nykarleby nåddes 1895. Då hölls här den 2—3 juni (pingstdagarna) brandkårsmannafest med deltagande av kårer från Vasa, Munsala, Jakobstad, Gamlakarleby m. fl. orter. Inalles voro tio kårer representerade. På förslag av Wichmann beslöt man bilda Svenska Österbottens Frivilliga brandkårsförbund. Till detta tillfälle hade Gustaf von Numers författat en festdikt. I denna stannade Numers vid blicken åt söder vid orter och märkesmän:

"Där röjes den stenbundna marken
till bildningens första sådd —
Här ledas de unga krafter,
som skola vakta dess brodd,
av Wichmann-vikingaskalden —
på bragdfulla tankar rik —
Här drömmer Mikael Lybeck
i Kärlekens mosaik.

Och längre i söder Jutas —
och graven i stilla frid,
där Svedbergs folkliga minne
välsignas i allan tid.
Och blånande fjärdar i fjärran
och bygd efter bygd kring dem
med gammaldags enkla seder
i idoga svenska hem."


Läs mer:
V. K. E. Wichmanns-Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby av K. V. Åkerblom, varifrån ovanstående är hämtat.
(Inf. 2004-05-09.)