Suomis sång


Hör hur härligt sången skallar,
mellan Wäinös runo hallar.
Det är Suomis sång.
Det är Suomis sång.

Hör de höga furorna susa,
hör de djupa strömmar brusa,
det är Suomis sång.
Det är Suomis sång.

Överallt en röst oss bjuder,
överallt en stämma ljuder,
det är Suomis sång.
Det är Suomis sång.

Broder äger du ett hjärta,
i dess tjusning i dess smärta.
Hör blott Suomis sång.
Hör blott Suomis sång.Emil von Qvanten
(Inf. 2011-01-30, rev. 2011-01-30 .)