Topelius-hemmet.


Jag går igenom skumma salar
Med minnen ifrån gången tid.
Från varje vrå en stämma talar.
En stämma viskar varm och blid.

Här tänktes tankar varma, blida,
Här smiddes sagor för de små,
Här skrevs om människor som lida
Här höjdes lovsång mot det blå.

Ej nutidsmänniskan mer kan fatta
Vad poesi det låg däri,
När älvorna i gräset skratta,
Då sommardagen är förbi.

Men barnen med det ljusa sinnet
Som än ej störts av livets id,
De hålla sagorna i minnet
Och älska dem med kärlek blid.

Så bliv i frid, du sagans boning
Och var för allt ett fridens hem,
Bjud allt som strider till försoning
Och alla små du lede hem.H. B.


Österbottniska Posten fredagen den 9 augusti, nr 32/1935.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren: Kan ej gissa vem H. B. är. Eventuellt Helga Backman, men mycket osäkert.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.


På kopian fanns även:

Kassan strök med. Natten mot lördagen praktiserade sig någon obehörig, sannolikt en »strykare«, genom ett fönster in i Nygårds bryggeri, varvid kassan, c:a 2,000 mk, som förvarades i en olåst bordslåda, bortfördes jämte en gråbrun rock och en begagnad herrhatt. Tillsvidare har polisen inte lyckats gripa tjuven.


Ö. P. nr 39:

Den andra bryggeritjuven fast. För någon tid sedan anhölls av polisen arb. Jaakko Kataja för delaktighet i det förövade inbrottet i Nygårds bryggeri. Han erkände, men vägrade uppgiva namnet på sin kompanjon. Nu har man lyckats anträffa denne på ett sjukhus i Hatanpää, där han vårdades. Mannen, som heter Juho Virtanen, har erkänt sitt brott. Han är för övrigt meriterad brottsling.


Ö. P. nr 40:

Stortjuven dömd. Såsom tidigare meddelats anhölls för en tid sedan å Hatanpää sjukhus i Tammerfors arbetaren J. V. Virman, vilken tillsammans med en kumpan vid namn Kataja gjort sig skyldig till ett flertal inbrottsstölder. Rådhusrätten i Kemi dömde i tisdags Virman för tvenne fjärde resans stölder till ... års och för en tredje resans stöld till 3 års tukthus. Virman kommer nu att åtalas inför tinget i Kemi samt rådhusrätten i Nykarleby ävensom tinget i Tammela för särskilda stölder.

 

Sommarkolonin i Vexala hemförlovade sina skyddslingar i måndags. Senare hälften av vistelsen vid kolonin har inte gynnats av vädrets makter. Likväl voro barnen vackert bruna, och viktökningen har varit god.


Sjöfarten. Den 5 dennes inkom estländska ångaren Koidula, kapten M. N. Mannapso. Ångaren mäter 2,373 r. t. Lastar för A-B. S. R. Eriksson Co. Avgick den 7 aug. till Jakobstad för komplettering.