Lippjärv hållplats

vid Nykarleby—Kovjokibanan
öppnas för trafik fr. o. m.  1/ 4 1950.
Alla rälsbussar stanna vid behov.


Österbottniska Posten nr 13/1950.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2010-03-28.)


Vid behov

Rälsbussen stannar i Lippjärv vid behov.
En statlig formulering
som vår lektor i biologi
lade mycket nöje vid.
Nyttan av denna trafik
på linjen Kovjoki-Nykarleby
var väl allmänt taget inte så stor
men för min personliga del
var nyttan daglig och påtaglig.
Ofta satt jag ensam i bussen
med Smeds eller Kristola
såg ut över våtmarker och kyttland
och visst förnams ibland ett behov
att kliva ut en stund
lyssna på orre och gök
men Smeds eller Kristola stannade inte.Sven Lind
Lars Pensar tillhandahöll kopia erhållen av Margit Aromäki.


Läs mer:
Rälsbussen.
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-04-01, rev. 2010-03-28.)