"WALTER ENG"

till 50-årsdagen 6/12 -52.

 

Som förr vid branten står garvarns hus,
som förr det speglas i ån.
I dag, hur festligt dock älvens brus
förnimmer man långt ifrån.

Vad är det som strömmarnas sakta porl
mot dammens slipade häll,
i dag vill lägga till mänskornas sorl
där uppe i festsmyckat tjäll?

Och varför har samlats från fjärran och när
av fränder och vänner en hord?
Hur hava i dag de samlats just här
kring koppar och rågade bord?

Jo, lyssnar Du stilla till älvens sång,
dess brus Du säkert förstår.
Den säger Dig att igen en gång
fabrikören, han fyller år.

Den säger: I dag för jämt femtio år
den gamle herr Eng, fabrikörn,
med mindre buskiga ögonhår
av Walter fick sig en törn.

Sen dess ren femtio år förgått
och runnit i tiden bort.
Båd` gamla och unga sin vila ha nått
en sköter om gården dock.

Han är det nu som har hedrats här,
— kanhända — redan på säng;
med kaffe och dopp av husfru kär,
av döttrar och "bröderna Eng".

Så må han leva i lugn och ro
sitt sekel å faders gård,
och fylla visthus för söners bo,
om hus och härd hålla vård.

Jag även sänder en gratulation
och lyckönskan, hjärtligt och varmt.
Adress: Nykarleby poststation;
WaIter Eng, fabrikör, jubilant.Stig Calamnius, Högfors 2/12 -52.
Fredrik Eng, sonson, tillhandahöll.


Läs mer:
En tavla som Stig Calamnius överlämnat till Walters son Eliel Eng.
(Inf. 2006-11-07.)