Män från slätten och hafvet


Män från slätten och hafvet
går eder längtan långt?


Floderna gå genom slätten.
Vindarna gå öfver hafvet.
Längre vår längtan går!


Män från slätten och hafvet
finner ej sinnet ro?


Rastlöst forsarna sjunga.
Rastlös häfver sig hafvet.
Mindre är sinnet i ro!


Män från slätten och hafvet
finner ej längtan hem?


Floden går tillbaka.
Vindarna blifva i fjärran.
All vår läntan till hemmet går
en gång trötta vi varda.Ernst V. Knape (1907) Akvareller.


Läs mer:
Dikten omnämns i en minnesruna av Karl Bruhn.
(Inf. 2005-03-13.)