Var är vägens mål


Var är vägens mål, var är vilans bo,
och var är ro för alla dagens drömmar?
Vart går sommarns vind, vart gå stjärnors tåg
och vart gå alla flödens brusande strömmar?
Långt bortom älv och slätt och skog och strand
ligger lyckans alltid solbelysta land.
Där är vägens mål, och där är vilans bo,
och ro är där visst för all vår längtan.


Där skall vännen min möta vännen sin
och vandra under träd, som sakta susa.
Dagen glimmar glad som en vårens dag,
och alla nätter drömma sommarljusa.
Varje ord, som sagts i bitterhet och agg,
blir en fager ros förutan törnetagg.
Där är vägens mål, och där är vilans bo,
och ro är där visst för all vår längtan.Ernst V. Knape.
Ur Sjung (1942).


Läs mer:
Sången framfördes vid avtäckningen av Topeliusbysten den 29 september 1935.
En variant av en rad är ristad på K. J. Hagfors gravsten.
(Inf. 2005-03-13.)