Vårkväll i Österbotten


Vårkvälls-skymning faller.
Strandens björkar
sträcka öfver brädden nakna grenar.
Under dånar älfven svart och strid
mellan is och stenar.

Drömmande jag står på bron
medan kvällen går mot natten.
— Bort, bort!
sjunga alla vårens vatten.

Och jag ser som i vision:
Långa älfvars fåror slingra
genom bygden, vid och slät;
bäcken mumlar, forsen brusar,
det är slättens blod, som susar
vårligt i dess ådernät.
Rastlöst slå dess pulsar.
Under åkerns halftförsmultna
drifvor alla diken porla.
— Bort, bort!
alla myrens flöden sorla.

Hvar en ensam gård på slätten
hvilar tyst i aftonro,
hvar i byn vid älfvens stränder
dansen går på väg och bro,
samma vårens sånger egga,
samma, samma tankar gro:
Bort, bort!

Och jag hör mitt hjärta slå
orons feberheta takter.
Vårens, bygdens dolda makter
i mitt sinne välde få.
Starkare blott lockar sången
ut till andra, fjärran trakter.
Rytmen jagar skarp och kort:
bort, bort!

 

Ernst V. Knape (1907) Akvareller.