Döbeln vid Jutas, vers 1

Herr prosten talte: »Döbeln är en hedning,
förtappad är han evigt, om han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst och ledning
och han, han ligger tyst en stund och hör;
då reser han sig plötsligt upp i sängen:
,Driv ut prelaten', ropar han åt drängen.
,och akta dig, om han släpps in härnäst!'
Är det ett språk av en, som, nalkas döden?
Dock, han må svara själv för sina öden,
jag har gjort nog som människa och präst,»Johan Ludvig Runeberg (1848) Fänrik Ståls sägner, första samlingen.


Läs mer:
Dikten har 25 verser och är uppdelad på olika Juthaskort, läs hela.
Georg Mathesius 1732–1816. En österbottnisk präst, skald och nationalekonom av Ronny Borgmästars.