Allas vårt Nykarleby

Har du sett vår kära stad
där var människa är glad?

Stan med skalders barndomshem
kallas ofta Betlehem.

Här finns skolor för envar.
Vita mössan här kan tas.

Här vi vårdar dikt och sång
liksom av ett inre tvång.

Grön är visst vår esplanad
lockar till en promenad.

Genom stan drar älven fram
glad men även allvarsam.

Kyrkans tupp är väl till freds
och vill aldrig stiga ner.

Där som loket Emma står
ser det tågen komma, gå.

Munsala och Jeppo har
sina fattiggubbar kvar.

När du nån gång surfa vill
ligger sjön rätt nära till.

Vad du sökt i fjärran land
finns ju här på egen strand.Gunnar Levlin (1991).
Publicerad i Nykarleby din sommarstad, 1998.
(Inf. 2004-09-19.)