Tema likvagnar


LIIKVANGNIN

Nästan allt såm ja talar åmm
höö ti in tiid såm ha fari.
Vari å fari.
Vann ä liikvangnan nu?
Såm di hadd förr i så gått såm
varinda byy.
Am såman på juulin,
åm vinttän på meidan.
Svart å mä ståora fransar.
Nain å ti närrmast tjöört.
In såån tjöört faadän sänn.
In faadä tjöört såån sänn
eli dåotron. Ti graavin.

Ja va rädd fy liikvangnin.
Ännu tå ja kååm fråån dannsan
åm neetrin.
bruuka ja peed håålari
tå ja kååm ti i liikvangnshuus.


LIKVAGNEN

Nästan allt jag talar om
hör till en tid som har varit.
Varit och farit.
Var är likvagnarna nu?
Som de hade förr
i så gott som varenda by.
Sommartid på hjul,
vintertid på medar.
Svarta, med stora fransar.
Någon av de närmaste körde.
En son körde sin fader,
en fader körde sin son
eller dotter. Till graven.

Jag var rädd för likvagnen
Ännu när jag kom från dansen
om nätterna
brukade jag cykla fortare
förbi likvagnshusen.


LIKVANGNEN

Nästan allt såm ja talar åm
höö ti en tiid såm a fori.
Vori å fori.
Vann ä liikvangnan no?
Såm di hadd förr i så gått såm
varenda byy.
Såmatiin på juulen,
vinttätiin på meidan.
Svart å me stor fransar.
Naan å ti närrmast tjöört.
En pojk tjöört papp siin.
En papp tjöört poitjin siin
eldä dootron. Ti graaven.

Ja va rädd fö liikvangnen.
Ännu tå ja kåm fråån dansren åm neetren.
bruuka ja peed håålari
tå ja kåm ti et liikvangnshuus.


Kannsji i finns
tvååhundra liikvangna kvaar
i Östäbåtten.
Innan di råttna bårt
all gammbä liikvangnar
så sku di båod sammlas ihåop.
Hä ssku lagas iståorti
liikvangnsmuseeum.
Tää, på museeum
sku allihåop kuna sii
va döön ha hadd fyran makt.
Förr i väädin.

Kanhända det finns
tvåhundra likvagnar kvar
I Österbotten.
Innan de ruttnar bort,
alla gamla likvagnar,
borde de samlas ihop.
Det borde grundas ett stort
likvagnsmuseum.
Där, i museet
skulle var och en kunna se
vad döden har haft för en makt.
Förr i världen.

Kannsji e finns
tvååhundra liikvangnar kvaar
i Östäbåtten.
Innan di råttnar bårt
all gammbä liikvangnar
så sku di bod sammlas ihop.
He sku lagas et stoore
liikvangnsmuseeum.
Täär, på museeum
sku allihop kuna sii
va döön a hadd föran makt.
Förr i vääden.


På munsalamål.
Lars Huldén. (1977) Heim/Hem.


På högsvenska.
Lars Huldén. (1977) Heim/Hem.


På nykarlebymål
Fredrik Liljeström

Min farfar Fredrik Liljeströms sista färd med likvagn från Isakas i maj 1947.
Min farfar Fredrik Liljeströms sista färd med likvagn från Isakas i maj 1947. Förstoring av vagnen.
Oom jag ej tar miste, är detta Uno Lunds häst som både drog likvagn och kärror med de tömda slaskhusens innehåll. Bilden är från våren 1956. Anita Blomqvist, gift Heselius, från Kovjoki, brukade vissla på den när de kom där Ingmar Finne byggde sin gård och då kom hästen fram och hälsade. Fotot fick jag av Margit Aromäki, född Bärklar. Men jag vet ännu inte vad hästen hette.
”Om jag ej tar miste, är detta Uno Lunds häst (Pojo enligt Lilian Höglund) som drog både likvagn och kärror med de tömda slaskhusens innehåll. Bilden är från våren 1956. Anita Blomqvist, gift Heselius, från Kovjoki, brukade vissla på den när de kom där Ingmar Finne byggde sin gård (vid Bankgatan 34) och då kom hästen fram och hälsade. Fotot fick jag av Margit Aromäki, född Bärklar. Men jag vet ännu inte vad hästen hette.” Skrev Lars Pensar.
Längst till vänster likvagnshusets gavel strax söder om Heikelska/Kivinenska gården 1973. Vid Nygårdsvägen strax till höger fanns dettas föregångare och i uthuset vid Frihemmet förvarades också en likvagn.
Längst till vänster likvagnshusets gavel strax söder om Heikelska/Kivinenska gården 1973. Vid Nygårdsvägen strax till höger fanns dettas föregångare och i uthuset vid Frihemmet förvarades också en likvagn.
Foto: Lars Pensar.

Inför Fride Nygård (10.8.1919–29.3.1933) sista färd i likvagn. Han var son till Axel och Lovisa Nygård och dog i lunginflammation. Axel och Ida Lunds hus i bakgrunden.
Inför Fride Nygårds (10.8.1919–29.3.1933) sista färd i likvagn. Han var son till Axel och Lovisa Nygård och dog i lunginflammation. Axel och Ida Lunds hus i bakgrunden. Förstoring.
Lilian Höglund tillhandahöll.
(Inf. 2008-06-08.)

Likvagnen som fanns vid Frihemmet förvaras numera i uthuset vid Yrkesträningsskolan, f.d. Östervall.
Likvagnen som fanns vid Frihemmet förvaras numera i uthuset vid Yrkesträningsskolan, f.d. Östervall. På lappen vid den högra stolpen tycker jag mig kunna läsa ”Införd i Nykarleby församlings inventarieförteckning 2004”. Förstoring.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2008-11-12.)

*                 *                 *

Ett drygt halvår senare meddelade Lars Pensar:

Och likvagnen från Östervall höll på att åka den också. Nu står den i Kuddnäs vagnslider men där ryms den inte, så nu försöker jag se om församlingen kunde inrymma den någonstans. Inte har jag egentligen något med saken att göra, men kan inte stillatigande se på när saker bara slängs utan eftertanke. Och verkchefernas oförståelse för kulturföremål är skrämmande.
(Inf. 2009-05-28.)

Likvagnen som fanns vid Frihemmet förvaras numera i uthuset vid Yrkesträningsskolan, f.d. Östervall.
Min mor Doris Liljeströms sista färd den 12 oktober 2019 i Nykarleby begravningsbyrås likbil. Förstoring.
Fredrik Liljeström och barnbarnen Malte Gabrielsson S:t Karins, Elias Holm Nykarleby, Jesper Bäckström Esbo, Jonathan Bäckström Helsingfors samt Emil Lundén Mariehamn.
Foto: Karin Wahlberg Liljeström.
(Inf. 2023-09-17.)


Vilhelm Rosenqvists sista färd i likvagnen på Bådavägen, nu Bådasvängen, på Smedsbacka med Högbacka i bakgrunden. Roy Björklunds eller hans fars häst drar vagnen.Vilhelm föddes 11.8.1882 i Vexala på Bertula och dog 13.7.1937 på Smedsbacka. ”Skitotåi” kallades vägen som gick bakom fotografen mellan Sunds och Forsells gårdar. Förstoring.Ungefär samma vy, men något mer mot öster. Det är taget på tomten där Alf Ekstrand byggde ett hus på 1960-talet. Uthuset är rivet. Fotot kan vara taget i skiftet 1950–60-talet. Henry Forsells leker med spetsen Tessy. Förstoring.


Gurli Björkqvist tillhandahöll övre bilden och Elisabet Sund den nedre ur  Harriet och Roger Sunds samlingar. Stig Haglund och Jonny Björkqvist bidrog med fakta.
(Inf. 2023-10-26.)Läs mer:
Liktåget av Ynge Still.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
Romantiskt av Nabopolassar.
Bönehuset av Folke Holmström.
Begravningsföljen av Gertrud Wichmann.
Likvagn av Ingrid Leander.
Hela likvagnsskjulet.
Hjältebegravning.
Fler Tema.
(Inf. 2006-03-07, rev. 2024-04-28 .)
Likvagnen xxx”. Förstoring.
tillhandahöll.
(Inf. 2023-10-.)