Ti arrbeit i laagAtt arbeta tillsammansTi arbeit i laag

 

Hä ä in lykko
tå an kan arrbeit i laag
mä tem såm an höör ihåop mää.
Papp såm ä håssbond,
mamm såm ä mattmåor,
båånin tå di byri dåga ti naa,
[*]
gambäfåltji så läng ti
levär å årk.
Såm tå an höibärga
på i uutsjifft förr i väädin.
Mitt i daain kuna mattmåor kåma
peedand mä maatin.
Tå sesstist vi allihåop i ladun åsta äta.
Tå va vi allihåop.
Vi va vi tå.


På munsalamål.
Lars Huldén (1977) Heim/Hem.
[*] blankrad insatt av mig för att raderna skall gå i takt.

 

Det är en lycka
då man kan arbeta tillsammans
med dem som man hör samman med.
Far som är husbonde,
mor som är matmor,
barnen när de börjar duga
till någonting,
de gamla så länge de
lever och orkar.
Såsom då man höbärgade
på ett utskifte förr i världen.
Mitt på dagen kunde matmor komma
cyklande med maten.
Då satte sig alla i ladan för att äta.
Då var vi allesammans.
Vi var vi då.


På högsvenska.
Lars Huldén (1977) Heim/Hem.

 

 

He e en lykko
tå an kan arbeit i laag
me tem såm an höör ihoop mee.
Papp såm e håssbånd,
mamm såm e maatmoor,
båånen tå di böri dåga ti naa,
[*]
gambäfåltji så leng ti
levär å årkar.
Såm tå an höjbärga
på et uutsjifft förr i vääden.
Mitt på daan kona maatmoor kåma
peedand me maatin.
Tå sesstist vi allihoop i ladån för at eta.
Tå va vi allihoop.
Vi va vi tå.


Miin variant på nyykaabisprååtji.
Höbärgare av flera generationer som ”arbeitar i laag”, dock inte i Nykarleby. Vykort daterat 1910. Aarne Forsman i relief i nedre högra hörnet. Enligt Finlands fotografska museums Kuka kuvasi var Forsman född 1884 i Uleåborg och dog 1921 i Haapamäki. Han var verksam i Uleåborg, Kannus, Kempele, Helsingfors och Keuru. Förstoring. För pekaren över bilden för att se kolorering tillhandahållen av Peter Gullback. (Inf. 2020-06-29.)
(Inf. 2018-04-15.)


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
(Rev. 2020-06-29 .)