I pingstens tid

Det är morgon och pingst,
det är ljuvlig vår.
Och ängarna blommar
och lärkorna slår

Det är dofter och surr
kring buskar och hus
och kring kvistar och blad
står ett skimmer av ljus

Det är vita skyar
som sakta gå
och högt över dem
en himmel blå.

Jag blir glad, jag blir yr
där jag kisande står.
I min själ är det morgon
och pingst och vår.

Jag är barn av dig morgon
jag är barn av dig vår,
då ängarna blommar
och lärkorna slår.Axel Lindholm (1979) Barndomsland.