Vid nyår

Ett år har gått,
ett år av frid
som aldrig återvänder.
Har jag förstått,
att denna tid
en gåva var
stor, underbar,
en skänk ur Herrens händer?

Jag vet det nog,
mitt levnadsträd
bär många torra grenar.
Somt torkan tog
av åkerns säd,
somt haglen slog
och störtregn drog,
somt föll bland markens stenar.

Hur kan jag då,
år efter år
med tiden tanklöst leka?
Jag minnas må,
ett förestår:
min tid är kort,
jag måste bort,
jag kan det ej förneka.

Så står jag här
på ålderns dag
med tvänne händer tomma.
O, Herre kär,
jag vet mig svag,
men stöd och stärk,
så skall mitt verk
en gång trots allt få blomma!Axel Lindholm (1980) Mot aftonen.