Förvandling

När jag kommer till dig,
du lilla stad vid älven,
tycker jag mig vara en rik son,
som kommer till sin fattiga mor.
Jag har några ord på hjärtat,
några världsvisa ord,
som jag ville viska i ditt öra:
Varför drömmer du bort din tid
och varför låter du armodet
vara din ständiga gäst?
Se, hur uthusraden lutar
och de svarta dörrarna hänga.
Planket faller omkull
och nässlor och flokor blomma
som en snårskog vid murknad vägg.

Men när jag står på gården
och ser ärenpris blomma blå i gräset
och humlor gunga i vit väppling
och gul ranunkel lysa på vajande stänglar,
då veknar mitt hjärta.

När jag hör tornsvalornas glada skrik
över det morgonstilla torget
och ser deras pilsnabba flykt.
över röda tak
upp mot de vita molnen,
då blir jag glad i min själ,
glad som ett skrattande barn.
Och när jag står på bron
och ser älven, lugn och blank
spegla strändernas lummiga träd
och branternas blommande prakt,
då tystna alla förnumstiga ord
och jag känner
hur en rik mor
sluter i sin famn
sin fattiga son.


Axel Lindholm (1965) Vid älven.