På bron

I
Då våren kom och drivan smalt
och vi blev våt om skon,
då ljöd en dag ett glädjerop:
Till bron! Till bron!

Det var en oförgätlig syn
den dag, då isen gick.
Med spänning följde vi från bron
med allt, som försiggick.

Med väldig kraft, obändigt vild,
i våldsamt raseri,
slet älven alla vinterns band
för att igen bli fri.

Det gled en ständig ström av flak
fram invid kvarnens hörn;
de sögos in i forsens skum
och tog mot stenar törn.

Men stenen höll och vattnet sjöd
i skummande kaskader.
I väg igen! Framåt! Framåt!
i långa ystra rader.

Där reste sig liksom på trots
på kant ett jätteflak,
sögs ned igen och slungades
mot bron med väldigt brak.

Vad det var skönt att varje vår
på denna bro få stå,
då allting jäste ungt och starkt
och himlen lyste blå!


II
Efter många, många år
står jag här igen
för att se på forsen,
min forna barndomsvän.

Nu är jag icke ensam,
barn och blomma är med,
nu är vi tre som titta
över räcket ned.

Nu är forsen borta
— man har byggt en damm.
Lugn mellan gröna stränder
flyter älven fram.

Vacker var du fordom,
när du kokande sjöd,
när över stenarna sprutade
skum likt jäsande mjöd.

Vackrare är du kanske
i ditt nya skick,
när du speglar skyarna
för vår undrande blick.

Nu, när du icke mera
brusar yr och vild,
mötas himlen och jorden
i din spegelbild.


III
Här på denna bro en gång
skall jag kanske stå,
lutad emot räckets kant
gammal, böjd och grå.

Älven flyter mörk och trög,
livlös utan glitter.
Kal står stranden. Borta är
sommarns fågelkvitter.

Men jag har en tröst ändå:
när jag lyfter blicken upp,
ser jag kyrkan strax intill
gul med torn och tupp.

Och min barndomsgata
ligger vänlig här.
Gatan, som blott med åren
blir mig alltmera kär.

Kyrkan och barndomsgatan
aldrig glömmer jag dem,
de, som i alla skiften
visat mig vägen hem.
Axel Lindholm (1965) Vid älven.