På rummelbacken

Jag har klättrat upp på backen
bland stenar och enrissnår.
Sen sist jag stod här uppe
har det gått så många år.

Här ser jag min barndoms lekplats
i det gångnas förklarade sken,
där jag gungat i tallarnas krona
och klättrat på varje sten.

Här lekte vi kurra gömma
och smögo försiktigt fram,
kröpo i skydd av stenar
eller spejade bakom en stam.

Jag vill gå den kända stigen,
jag vill följa dess slingrande gång
och jag vet, att där borta vid björken
skall jag mötas av fågelsång.

Och här vill jag dröja länge
ja, här vill jag sakta gå;
se, uti gräset blommar
veronican himmelsblå!

Och där är smultronstället
och här vårt hallonsnår!
Blott kära, kända platser
vid varje steg jag går.

Snart står jag vid Stora stenen,
som reser sig mäktig och grå.
med samma skrovliga yta
och samma sprickor uppå.

Men nedanför blommar backen
i flödande sommarljus.
ett fält av glansgul ranunkel,
som vajar i vindens sus.

Ja, här är allting sig lika
som fordom i barndomens dag.
Men jag är så annorlunda.
så ändrad är endast jag.

Så står jag i minnen fångad
men ett vemod fyller mitt sinn;
jag kan se mitt barndomsrike
men jag slipper ej mer dit in.Axel Lindholm (1965) Vid älven.


Läs mer:
Rummelbaken i kapitlet Fakta.