Morgonland


Jag har gjort mitt val —
låt oss börja färden! 
Ljus och gyllenfager 
juninattens dager 
fyller hemmets dal. 
Älfven drager 
blank som stål mot fjärden. 


Du, som själf är sången 
och har makt som den, 
var dig själf igen! 
Har jag dig omsider 
i min saga fången, 
eller glider 
du ifrån mig än? 
Du, som själf är sången!

 
Kom, se här min hand!
Längs den älf, som sköljer 
hemmets strand, 
går min våg mot fjärden 
och mot hafvet — 
bortom hafvet. 
Vet jag att du följer, 
finns ett morgonland 
än för mig i världen.



Mikael Lybeck (1903) Tredje samlingen dikter, (skriven 1896).