Småstadsvy

Häggar, rönnar och syren
mellan gårdarna i staden.
Korna mitt i esplanaden,
människorna en och en.


Över bron på tröga hjul
kör en fora — drängen söker
sova där han går och röker.
Solen steker, het och gul.


Några ungar i en brant
gräva skrikande i mullen,
andra passa på vid tullen,
öppna grinden, få en slant.


Klockarn undan värmen flytt
till sin humlesal och blundar,
vaknar, svär i alla hundar,
och så somnar han på nytt.


Vägens krökning ner mot sjön
drängen med sin fora hunnit —
och med ens har stan försvunnit
bakom björk och hägg och rönn.Mikael Lybeck (1890) Samlade arbeten (1921) del 1, Dikter.
(Inf. 2003-11-11.)