Vårmotiv

Dagen är mulen;
trasiga fläckar
blåna i skyn.
Kvarnen i gång —
kärror, med säckar,
plöja med hjulen
vägen i byn.
Språng efter språng,
strandbäcken hoppar
fram mellan stenarna.
Buskarna sprickande,
vårliga knoppar
titta ut grenarna.
Snön är försvunnen.
Hönsen går pickande
runtomkring brunnen ...Mikael Lybeck (1903) Samlade arbeten I, skriven 1893.
(Inf. 2004-03-21.)