Vinteride

Vårherre en liten småstad skop
när en gång han var i tagen.
Igenyrd vid älven den krupit ihop
under snön, under snön — hör brandvaktens rop:
»Klockan är … elv-va slagen … slagen!»


O kunder på Gästis, stån upp från stop
och spelbord! I mörker dagen
sen länge ligger som sänkt i en grop,
det är sent, det är sent — hör brandvaktens rop:
»Klockan är … elv-va slagen … slagen!»


Och si Anna! … o Anna, fly var glop
som glor på de mogna behagen,
fly synden, den synd som drevs ut vid ditt dop
av pastor Jusell — hör brandvaktens rop:
»Klockan är … elv-va slagen … slagen!»Mikael Lybeck (1903) Samlade arbeten I, skriven 1896.Början till vinteride. Förstoring.
(Två bilder sammanlagda och manipulerade.)

Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

I går (den 23 november 2014) låg en väntande vit stad och speglade sig, i dag red vilda stormskyar. På Bottenviken utlovades 19 m/sek och våghöjd över 4 meter.
Och allt vitt hade förvandlats till väta i +3 gradig värme.På samma runda såg han även hur ”hela Österbotten stod i lågor”:

(Inf. 2014-11-26.)

Läs Mer:
Brandvakten av Erik Birck.
(Inf. 2004-02-01.)