Ett åttioårsminne

Fronthälsningar.

Ifrån öde nejder,
Ibland moar, rös och myr
Vi kämpa nu de heta fejder
För vår frihet stor och dyr.
Och lyckligt denna kamp skall slut
Denna gången för vårt land,
För nu det står ej att pruta
Ens en tum av Russeland.

— Till när och kär vid Bottnisk strand
en hälsning varm jag sänder!
Håll hoppets fackla uti brand,
tills vi åter hemåt vänder.

Sold. Vilhelm Nyby

Adress: 2 k. p .k.
7349


Österbottniska Posten den 15 augusti 1941.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2021-08-22, rev. 2021-08-22 .)