ISLOSSNING


Det är tidig dag.
Sol flödar in över skogen,
vårstorm brakar i liden.
Havsfjärden ligger
blåfläckig och pipig.
En allvarlig yngling
sågar ved invid  ett lider.


Vårstorm brakar.
Plötsligt gungar fjärden
— gungar, rosslar, brakar,
välter, skjuter,
sliter fjolårsremmare och fiskares granruskor
med sig i virveln.


Måsar skriker mot stormen,
gubbar och pojkar
står tysta med kisande ögon
nere på strandbrinken,
gummor och flickor
beskärmar sig ljudligt
på farstutrapporna.


En halvtimme senare
blåser vitskummiga vågor
befriade över havsfjärden.
Den ensamme ynglingen
vid lidret sågar och tänker:
När skall den allvisa regissören
bryta ismassorna i hjärtan?


V. N. (Vilhelm Nyby), Österbottniska Posten den 17 april 1959.Dikten beskriver som synes skärgårdsislossning, men så här gick det till vid älven i år:


Isen gick mellan broarna i morse den 18 april, ...
Isen gick mellan broarna i morse den 18 april,  ...


... söder och norr om var det fritt för två dagar sen.
... söder och norr om var det fritt för två dagar sen.

Den 26 april gick isen vid Andrasjön.
Lars Pensar digitaliserade, fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Mer poesi av Nyby.
Islossningen 2007.
Islossningen 2010.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2009-04-19, rev. 2009-05-07.)