SÅNGEN OM DE TRE JUNGFRURNA
och hurusom de lik Guds änglar vandrade kring i nödens tider


Ibland frodigt gröna träden
som med livlig bladskrud hägnar
kyrkogårdens kors och kullar
ser man årligt samma vittne

från en asp vid bortre muren
Trenne grenar som sig resa
växa ut och frodigt tillta
Jungfrur heter de och kallas

så ur sägnens gamla töcken
Då tre unga fröknar kommo
ifrån Sveas land till bygden
under stora ofredstiden

Så de kommo för att trösta
dela bröd och vårda sjuka
färdas ibland folk i nöden
följde det i livet döden

Lik Guds änglar kring de vandra
Tiden går de gråa bliva
åldersstund och döden kommer
först till en så till de andra

Forsjungfrurna som i livet
sökte glädjens röda trådar
fann att kärleken på färden
är det enda som ej multnar.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Andra Sången.
(Inf. 2005-12-04.)