HEICKAS KAAL JOTT


och hans broder
Heickas Pell som bröder bodde
i den långa tolvmansgården
stugan med de fjorton fönstren

bodde där i år och sämja
trivdes väl i varsin ända
högg i skogen plöjde jorden
från den röda tolvmansgården

Men med kvinnfolket kom trätan
avundsjukan ock tillika
och med den en bofast hätskhet
mellan broders härd och broder
Förde vänligt ord från gården
långt från endräkt och från värme

— Gott vi sågar stugan sönder
delar den i tvenne hälfter
klyver gamla tolvmansgården
du tar din och jag tar min hälft —
Pell han flyttade sin halva
fem och hundra famnar norrett
satte där ny grund och sockel
byggde opp ny gård och stuga
— där i dag den murknar neder
tom sen' år och dag och tider
bod och lada stall och lider
bäddar matjord blott för slyet
gömmer vide växer nässlor
genom tilja spis och timmer

Så förgår all jordisk ävlan
vi blir gräs och minnen flykta
— endast solvarv mäter tiden.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Lang Matt.
Ordförklaring.
(Inf. 2005-09-19.)