MED EN KNAPOLSTEN


i näven
dök Persons Petter
vid Isakas
ner i älvens vatten
tretton var han den hösten
å han sam som en fisk
å förde opp kaptenens värja
som denne i dagarna kring
Lippane och Juthas
fällt i från färjflotten
— Å Petter fick bra bitalt fö bisväri.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Balladen om Brosfasfar och Pelkosgubben.


Läs mer: Slaget vid Juthas av Ulf Smedberg.
Ordförklaring.
(Inf. 2006-01-02.)