LILLBACKTORPARN


Från Lillback föuset
bar han
Torp Anders Gust
i konten
under höstens och vårens dagar
gödsel genom skogen
till bäckhymlans slingriga teg

Och när han så
i skördemånadens soldag
på markliggande ladudörr
urtröskade banden
välsignades han
med en hel standtunna korn
han
lillbacktorparnGunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Balladen om svartåret.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2006-02-13.)