MAKTERNA


Å de säjer jag dej —
— sa Lisa Fi som var klok å kunde laga om
— emellertid
får du tag på tumnagelstor korpsten
från granboet i mars
då kan du förvisso å sant
finna källådror av renaste vatten
å bli rik å omtalad
För om du
lägger den korpstenen i kopp å brännevin
så reser sig stenen
då du färdas över ådern i vatten


Å byasfasfar visste ännu därtill
att ormstenar
å grodstenar
ägde än mera makt
Å den som mäktar leta fram
självaste spillkråksstenen
han kan för människoögon göra sig osynlig
visste han byasfasfar
Johan Andersson Back.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Om det märkeliga botandet.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2006-01-19.)