OCH DET HÄNDE SIG

då Anders Andersson Knus
och hans hustru Maria Josefina
begynte bygga sitt eget på kalsobackan
att Maria Josefina dagar i ända
bar sten i sitt hemvävda förklä
knapolsteinar till gårdsgrunden
allt medan Anders drygade utkomsten
med nyröjning varje annan vecka
och att det då hände sig
att han därunder svårligen vart
anklagad för sabbatsbrott
när han en söndagsmorgon klockan fyra
färdades hemåt från stubbrytningsarbetet
i Kinkakärr
och sabbaten infallit
men Anders om detta icke haft vetskap
enär han trodde sig hemkomma
lögardagens morgon

— Nå he va så
at klåkkån hadd steed
å så räkna ja feil på dagan
men it sku ti jo äntå ha bihööva
sådee.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Tolv mil i försommartid.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2005-10-24.)