OCH FÖRST LÅNGT SENARE


Och först långt senare
kom kapten Kjerrmann på haralden
och fordrade tjugo dagsverken i året
och tjugo famnar kluven ved
Men därförinnan
hade Dalas Ant och Maj
förty de trodde de ägde landet
bränt tjugo tjärdalar
byggt grund och gård och bastu
rikats med nio barn i stugan
röjt och stubbat desslikes
och dragit mjölk av kantiga kor
och i tre och trettio år
axlat nödvändigheten längs fästigarna
genom skogen till Dalas
burit bördorna genom den väglösa skogen
     — Ja a allt sko bäras
     å no va he tongt
     å no va he lang dagar
     vässt va ä tå båånen sko ti skolan
     men he jik he å fö vi fik va frisk
     Å he va så grannt i Dalas
     grannt åm vååran tå orran spela
     grannt åm såmran å grannt åm hööstan
     tå trääden brann
     Åm ä va bisväälit —
     Bara om vintran tå ä va fö kaalt
Men flytta ner till färdevägen
ville Ant och Maj ingalunda inte
Och de lade som förr rågen i tunnor
i skogsriarna
om hösten
Och först då vintern slog isbro över myrarna
drog de som förr säden till hemvistet.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Bröderna Antus och Abram.
Harald och släkten Kerrman av Woldemar Backman.
(Inf. 2005-08-14.)