OM DET MÄRKELIGA BOTANDET


Och i nederbyen i Båssas bastun
vrängde kloka gumman
bort fassnasi med månstrålar
Och detta skedde nätter
då månen låg mest i sitt nedan

Brita Sofi i överbyen hävdade ock
att brännevin och grodlår
och därtill surt sälspäck skulle brukas
Och jämväl vitan av hönsägg tillsatt med alun
Om därtill fassnasi var av den elakt
svårbotliga sorten kunde det tarvas
både spanskt grönt och saltlöst smör
rostiga spikar och finskrap
från nio sorters metaller
och allt detta upplöst i halvt stop nymjölk
dragen från enfärgad snobboko

Och tre torsdagskvällar i rad
skulle på den åkommande dekokten utgnidas
innan boten kom
Om därtill kråkhackor och tränipickor
tog sig orådet att fassna på fötterna i junivattnet brukade gammelfasson
vatten från bäck som rann mot norr
vari hon urkokat vattunarv
blandad med kärnmjölk


Och må förtäljas
att kloka gummor och gubbar
läste och ramsade ramsor
med makterna över brygderna
— Ta Du åt Dig och ge Mig Mitt tillbaka
— Möses beine åv å kann Jag få köp hede vattne
— Ilakt ovanpå och ilakt under
fare sin väg med ett dunder
— Utslaget jordmanna hälsan tibak
— Jungfru Maria och det som är av Elden
Har Du kommit av avund skall Du gå i avund
— Har Du kommit ur väder så gå i väder


Strängeligen fick de kloka aldrig utlära sina konster
till en äldre mänsk' än de själv var
Ty om så hände och de detta gjorde
förlorade makterna därvid och härunder
all sin hemliga styrsel.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Orm från groda.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2006-01-23.)