PALOBACKAN


Om du någongång undrat
varför just Palobackan
kallas Palobackan
kan jag berätta för dig
att när folk från änjisuddin
å från lillkytosidån
en sommardag kom roende uppför ån
från sjön till
och de för skogens täthet
— tå träden to imåot —
inte kunde ro längre
tände de eld på skogen
Och skogen brann i sju år
Djupt under stubbarna kyttade elden
under vinterns snö
flammade opp under sommaren
och brann i sju år
Sålunda begav det sig
att namnet Palobacken uppkom.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Balladen om Knuussas Sigfrid.


Läs mer:
(Inf. 2006-01-10.)