SIMAS HANS GUSTAV


Och en höstdag i slaktmånaden
då solen stod blekhög med skuggorna redan långa
och ett svartnande ljus vidgades under skogskransen
fann torparen Simas Hans Gustav sin väldiga skatt
som gjorde honom omtalad i fyra socknar
och minst tre byar därutöver
Och med skattens upptäckande förhöll det sig sålunda
att Simas Hans Gustav den dagen jagade hare
och hade Jonas skall redan övergått
till närgnällande gläfs
när Hans som skyndsammeligen färdades mot passet
halkade på en stenhäll
och då varsnade
ett klingande skrammel därunder
varvid han förgätande både hare och hund
ivrigt greppade en torrtall
och upplödde med denna hällen
och därunder låg
så helt synlig skatten
den väldiga skatten
ärgigt grönluden och frestande talande
till hans med slika penghögar
ovana rinnande torparögon.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Balladen om Träskgumman.
Ordförklaring.
(Inf. 2005-10-06.)