TYRISGUBBEN

kom från helsingfoss
och förde riktiga eldstickor
med svavelknopp
i konten
och han visade sin skatt
för de nyfikna på backen
och innan kvällen kom
hade han ristat opp
och förbränt
hela sin dyrbara eldsticksask
för att visa den nya konsten

Maria Jakobsdotter
spillde nymodiga lampoljan
i samma spiggoljeskål
som hon gjort
ända sedan Dadd for på sista resan
och nymodiga lampoljan
tog till sig hela elden
antände stugan
och förbrände den till grunden.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Vistasbastun.
Ordförklaring.
Innehållsförteckning till kapitlet Tändsticksetiketter.
(Inf. 2005-08-14.)