VISTASBASTUNS RÖSE

anar du om du har seende ögon
Pottaskladan vindar visst än
i hästhagen bortom strömmen
mellan Jossis och Gretifolk
Det var här rantarna
i åren vilade och knyckte svingel och tåtol.
ur höpåsen
för att orka med tjärtunnorna
ända till guvernörens stad
innan våren —
Har du någonsin tänkt på
hur långt borta de är nu
rantarna
och de seniga gubbarna
som smackade fram sina lass
knegande och tassande
bredanvid skakolslädarna.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Där hundarna skällde.
Ordförklaring.
(Inf. 2005-08-29.)