Från korsningen Topeliusesplanaden-
Lybecksgatan mot norr.