I huset till vänster har funnits bankverksamhet
sedan förrförra seklet.