Scenen eller paviljongen som byggdes i Topelius-
parken till Sång- och musikfesten 1914 stod ungefär
där Topeliusbysten finns i dag. Mot norr.