Andra huset från höger med torn på taket är Brandkårshuset.