Också en splitterny wisa
om den nya stapelstaden Nykarleby,
parallel till Jakobstadswisan och på samma behagliga melodi,
även den tryckt i år.


Klicka på länkarna ovanför så visas aktuell vers högst upp och illustrationerna här.

Några kommentarer finns på slutet efter den adertonde versen.

Angående Jakobstadsvisan berättade Guy Björklund på Jakobstads museum att den troligen är författad av Olivia Kronqvist, som skrev både noveller och poesi under pseudonymen Viva [och Hero]. Hon gav t.o.m. ut en tryckt diktsamling.