Sommarmorgon vid vägen


Här ha under örlogsår 
eldar likt i vägens damm 
härars vapen blixtrat fram. 
Nu ser ingen deras spår. 

Här gick bygdens söndagsfärd 
upp vid helga klockors ljud 
och med något ord från Gud 
åter hem till bo och härd. 

Här i soligt högtidståg 
vid fiolers festmusik 
mången längtande och rik 
själ mot livets lycka såg. 

Här i klara morgnars ljus 
mången bort till vila förts, 
medan vägens björkar rörts 
till ett sorgset avskedssus. 

Sommarvindens hälsning går
varligt över fältens säd. 
Här är sång i gröna träd. 
Här är sus från flydda år.Joel Rundt (1939) Allt talar till ditt hjärta.


Läs mer:
Tillhörande vykort.